Några exempel på projekt

 

Branscherfarenheter

 • Analys och förslag till rationalisering av produktionsmetoder och materialförsörj-ningssystem vid kundorderstyrd produktion (Industriportar).
 • Analys av orsaker till bristande leveranssäkerhet vid kundorderstyrd förpackning av tabletter. Förslag till åtgärder (Läkemedelsindustri).
 • Analys av produktionskostnad för en ny produkt med hjälp av bl.a. Target Cost Analysis. Tillämpning av DFA och DFM för att presentera förslag till konstruktions-förändringar för att förbilliga produkten (Industriprodukter).
 • Verksamhetsanalys för att analysera bolagets styrkor och svagheter samt behovet av nyinvesteringar (Fordonshydraulik).
 • Utformning av hjälpmedel och metoder för att reducera ställtider (SMED) vid formatbyte av formningsmaskiner och stansutrustning för vakuumformade förpackningar (Förpackningsindustri).
 • Analys av problem med saldodifferenser av olika komponenter under tillverknings-processen för fordonskarosser. Studie och jämförelse av process och datorsystem. Identifiering av orsaker till skillnader. (Personbilar)
 • Analys av möjligheterna till att reducera kostnader för ingående köpta delsystem. Utforming av en ny analysmetod för att bestämma målpriset för köpta delsystem  (Target Price Analysis). Bestämning av målpriset för elektriska fönsterhissar till ett par bilmodeller. (Personbilar)
 • Enterprise Review. Verksamhetsanalys och strategiutredning. Förslag till inriktning och struktur på bolagets verksamhet. (Förpackningsindustri)
 • Analys av orsaker till bristande leveranssäkerhet och långa ledtider vid kundorder-styrda leveranser. Förslag till åtgärder för att minska ledtiden och öka leverans-säkerheten  (Underleverantör bilindustri).
 • Utveckling av Supply Chain mellan råvaruleverantör och kund
 • Utredning av orsaker till maskinhaverier (Försäkringsbolag)

 

 • Elektronik
 • Fordon
 • Förpackning
 • Grafisk
 • Handel
 • Kemiteknisk
 • Livsmedel
 • Läkemedel
 • Medicinteknik
 • Mekanisk verkstad
 • Plast och gummi
 • Tjänster

 

 

 

Våra Konsulter har gedigna operativa erfarenheter från ledande befatningar och letar snabbt fram potentialen till effektiviseringar i ert företag.

 

 

 

 

 


 

Advilog Logistics Management AB
Knackstensgatan 2
213 76 Malmö
Tel. 0703-791148

 

Advilog Logistics Management AB
Pantzargatan 29E
271 51 Ystad
Tel. 0703-791148

 

 

©Advilog Logistics Management AB